fbpx ...

Schroefdoppen

Een product dat iedereen dagelijks minstens een keer gebruikt, het lijkt zo eenvoudig, maar er komt heel wat kijken bij de productie van de perfecte schroefdoppen.

Een deksel met een onderbroken schroefdraad dat perfect afsluit.

Deze schroefdoppen worden gebruikt voor het sluiten van onder andere yoghurt- en melkflessen. Ook verkrijgbaar in UHT.

Deze doppen hebben een standaardformaat en worden gebruikt voor het afsluiten van onderhoudsproducten.

Deze doppen hebben een standaardformaat en worden gebruikt voor het afsluiten van onderhoudsproducten. De navuldop bevindt zich ook in dit assortiment.

Meer weten?

We tonen hier slechts een greep uit ons assortiment, aarzel niet om ons te contacteren voor meer informatie.

Maak vandaag een afspraak

Bel ons: +32 9 280 80 70

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.