fbpx ...

Snapcaps

Sluit uw bussen af met een van onze snapcaps. We produceren deze reeds in verschillende standaardformaten en kleuren, maar uiteraard kunnen we uw noden verder bespreken.

Onze snapcaps voor alle soorten vaten zijn internationaal gekend. Ga voor meer informatie naar onze pagina “Bier en vaten

Deze snapcaps worden hoofdzakelijk gebruikt voor het afsluiten van producten in poedervorm.

We tonen hier slechts een greep uit ons assortiment, aarzel niet om ons te contacteren voor meer informatie.

Maak vandaag een afspraak

Bel ons: +32 9 280 80 70

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.